Екотекс
За нас Продукти Технически детайли Контакти E-mail
 
 
Филтри за суха филтрация
От гледна точка на начина на приложение филтрите се делят на две групи:

1.Филтри за прахоулавяне

Филтри които се почистват /регенерират/ по време на работния цикъл и се използват за пречистване на въздух с висока концентрация на прах от порядъка на стотици г/м3 . Този вид филтри основно са предназначени за прахоулавяне в индустрията .

2.Филтри за климатични инсталации

Филтри които не се почистват по време на работния цикъл се използват за пречистване на въздух с ниска концентрация на прах от порядъка на мг/м3.Основната област на приложение на тези филтри са HVAC-системите за отопление, вентилация и климатизация.Основното им предназначение е пречистване на преминаващия въздух в битови сгради , хотели , индустриални помещения и навсякъде където се цели благоприятен и здравословен климат за хората.

Copyright 2012, Ekotekc Created by ABC Design & Communication