Продукти

Екотекс е фирма с производствена насоченост. Основната ни дейност е производство на филтри.
Продуктите, които предлагаме, са филтърни елементи за всички области на приложение.

При избора на филтри трябва да се ръководите от това какво и до каква степен искате да задържите. Не във всички случаи е целесъобразно и икономически обосновано 100% от частиците да се улавят от филтъра. Качеството на филтруване е степента на задържане на частиците в процентно изражение при определени условия.

Екипът на Екотекс ще съдейства за правилен избор на филтри и за повече информация за техническите параметри на филтрите.

Екипът ни работи с европейски стандарти за филтрация и е на разположение за консултация.

Индустриални филтри за суха и мокра филтрация

Предназначени за разделяне на твърдата от газовата фаза в технологични процеси. Изработват от тъкани и нетъкани текстилни материали и осигуряват различна степен на очистване на въздуха / газа.

Филтри за системи за климатизация и вентилация

Използват се за пречистване на въздух с ниска концентрация на прах от порядъка на мг/м3. Основната област на приложение: HVAC-системите за отопление, вентилация и климатизация. Предназначение: пречистване на преминаващия въздух в битови сгради, хотели, индустриални помещения и други.

Технически текстилни изделия

Прилагат се основно в хлебопроизводството, мелничарството и други различни сфери на индустрията.