Панелни плоски филтри

Приложение:

предфилтри или крайни филтри за хотелски стаи , електротехнически табла и друго общо предназначение

Технически данни

Dim ( mm)mediadepth( mm)frameFilter classairflow capacity
No limits On request poliurethane foam media/1/, sinthetic media/2/6Wire FrameG2 /1/

G3 , G4 /2/
App.

1,5 m/s
No limits On requestpoliurethane foam media/1/, sinthetic media/2/4Galvanized metal FrameG2 /1/

G3 , G4 /2/
App.

1,5 m/s
No limits On requestpoliurethane foam media/1/, sinthetic media/2/10Aluminium frameG2 /1/

G3 , G4 /2/
App.

1,5 m/s
No limits On requestsinthetic media20Galvanized metal FrameG2,

G3 , G4
App.

1,5 m/s
No limits On requestsinthetic media24Galvanized metal FrameG2,

G3 , G4
App.

1,5 m/s
592 x 592

592 x 287
Progressively structured glassfibre filtermedia48Cardboard frame orG31,75 m/s
No limits On requestProgressively structured glassfibre filtermedia48Galvanized metal FrameG31,75 m/s
592 x 592

592 x 287
Progressively structured glassfibre filtermedia98Cardboard frame orG31,75 m/s
No limits On requestProgressively structured glassfibre filtermedia98Galvanized metal FrameG31,75 m/s

Галерия