Технически текстилни изделия

Приложение:

при хлебопроизводство, мелничарство, индустрия

Продукция

  • Ръкави за пруфер от 100% вълнен плат
  • Шапки за тарелки
  • Платна за колички с капси
  • Капаци за казани
  • Текстилни ленти
  • Ръкави за планзихтер
  • Текстилни силози за брашно
  • Всякакъв вид меки връзки -термо, кисeлинно устойчиви и др.

Галерия