За нас

Фирма „Екотекс София“ е специализирана в производството на филтри и технически текстилни изделия. Имаме натрупан опит над 15 години във вноса на оборудване и консумативи за индустрията в областта на филтрацията.

Фирмата е основен доставчик на филтри за суха и мокра филтрация в области като:

  • металургия,
  • циментова промишленост,
  • вародобив,
  • фармация,
  • дървопреработка,
  • въгледобив,
  • производство на гипс, винервайс,
  • асфалтови, акумулаторни заводи и други.

Доставяме филтърни елементи за климатизация за много и големи хотели, административни и офис сгради, банки, изложбени и концертни зали, печатници и др.

Произвежда и предлага технически текстилни изделия за хлебопроизводството и мелничарството.

За този период от време фирмата се е утвърдила на пазара и наши клиенти са над 200 предприятия в страната и чужбина.

Разполагаме със съвременен производствен цех с оборудване осигуряващо изработката на предлаганите от нас изделия с качество съобразено със съвременните изисквания.

За осъществяване на основната ни производствена дейност разполагаме с висококвалофицирани специалисти.

Фирмата е внедрила система за управление на качеството ISO 9001:2008