Индустриални филтри за суха и мокра филтрация

Индустриалните филтри за прахоулавяне са филтри, които се почистват /регенерират/ по време на работния цикъл и се използват за пречистване на въздух с висока концентрация на прах от порядъка на стотици г/м3. Основно са предназначени за прахоулавяне в индустрията.

Екотекс произвежда и предлага всички видове текстилни филтри за аспирационно обезпрашителни инсталации за очистване на промишлени и вентилационни газове и прахогазови емисии във всички отрасли на промишлеността.

Приложение:

 • металургия
 • машиностроене
 • дървопреработка
 • циментова промишленост
 • мелничарство
 • текстилни цехове
 • акумулатори
 • химическа индустрия и др.

Фирма Екотекс предлага филтърни елементи изработени от широк набор тъкани и нетъкани филтърни материали с които може да удовлетвори всякакви изисквания , за всякакви производствени условия в това число материали с микропорести покрития , антистатични , хидрофобни , олеофобни, с различна площна маса , от различни полимерни материали. Всички филтри изработвани от нас са с много високо качество.Гарантираме перфектна изработка , функционална пригодност и дълговечност.

Филтърните елементи, които се използват за филтруване във филтърните инсталации са:

 • филтърни ръкави
 • филтърни торби
 • джобове
 • тефтери
 • октоподи и др.

Начините за изработка , за захващане, уплътняване и заздравяване са специфични и се изпълняват според изискванията на всеки случаи поотделно.

Технически данни

 PPPESPAPVDFPMIAPPSPTFEPEEK
Polymerpolypropylenepolyethylene terephthalatepolyamidepolyvinylidene fluoridemeta-aramidpolyphenylene sulphidepolytetra fluorethylenepolyether ether ketone
chemical resistance strong acidsooooooooooooooooooooooooo
chemical resistance weak acidsooooooooooooooooooooooooooooo
chemical resistance strong alkalis ooooooooooooooooooooooooooo
chemical resistance weak alkalisoooooooooooooooooooooooooooo
chemical resistance oxidizing agentsooooooooooooooooooooooo
hydrolysis (moisture, heat)oooooooooooooooooooooo
fiber specific solventshydrocarbon chlorinated solventsH2SO4 C6H5NO2 C6H5OHCH3COOH HCOOH H2SO4 C6H5OHHFH2SO4 Strong acidsHNO3HFH2SO4
moisture absorpition 20°C H.R. 65%0,050,40,5-40,045-60,60,0150,1
max continuous temperature °C80-100140100-110110200180-190240-260250

Галерия

Принципни схеми за оформяне на ръкавни филтри:

Варианти на оформяне на горния и долния край на ръкавните филтри за закрепване на различно оборудване: оформяне отгоре:

Оформяне отдолу: